Der skal nedlægges et antennehus, og alt skal derfor afbrydes og samles i et nyt skab.Derfor vil der i kortere og længere perioder være afbrydelser. Teknikerne før alt for at afbrydelserne er af så kort varighed som muligt. By: Daugaard Alle medlemmerDato: Den 29. majTidsrum: Kl. 08.00-16.30 Vi beklager de gener dette giver vores medlemmer i Dauggaard.

læs mere