KONTAKTNUMRE: Problemer med: TV signalet tlf.: 4332 4700 -- Bredbånd Tlf.: 7070 4040 - Regninger, pakkeskift m.v. tlf.: 7695 8418

Tirsdag den 19. marts 2024, kl. 19.30 på Hedensted Sognegård

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest den 28. februar 2024 være tilsendt formanden

Carl Pedersen, Lilleskoven 42, 8722 Hedensted, e-mail: formand@hl-net.dk
formand@hl-net.dk

Dagsorden her på hjemmesiden onsdag den 6. marts 2024.

Eventuelle spørgsmål på tlf. 7589 1751 – bedst efter kl. 17.00.

HL-Nets bestyrelse