KONTAKTNUMRE: Problemer med: TV signalet tlf.: 4332 4700 -- Bredbånd Tlf.: 7070 4040 - Regninger, pakkeskift m.v. tlf.: 7695 8418

Tirsdag den 19. marts 2024, kl. 19.30 på Hedensted Sognegård

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg:
A. Valg af bestyrelse.
B. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
C. Valg af 1 revisor.
7. Eventuelt.

Udlevering af regnskab/vedtægter på tlf. 21 92 46 77.

Eventuelle spørgsmål på tlf. 7589 1751 – bedst efter kl. 17.00.

HL-Nets bestyrelse